Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pre výrobcu kvalitnej reklamnej kampane je doslova nevyhnutné poznať príjemcu. Jednotlivé cieľové skupiny možno vymedziť s ohľadom na typ zamestnania, dosiahnuté vzdelanie, bydlisko, pohlavie, vek a sociálnu štruktúru.

Na základe ich preferencií, vzniklo päť typov slovenských spotrebiteľov. Najviac je v spoločnosti podľa výskumu agentúry Focus rodinne zameraných kariéristov. Tvoria 31%, ich priemerný vek je 42 rokov a pre svoju rodinu sú ochotní obetovať čokoľvek. Títo ľudia nemajú čas obliekať sa podľa módy a kupovať noviny. Ďalšou najpočetnejšou skupinou sú apatickí dôchodcovia, ktorí tvoria 26% spoločnosti, sú konzervatívni, o zmenu nemajú záujem a ich kontakt s vonkajším svetom zabezpečuje najbližšia rodina, televízia, susedia a cirkev. Celkom rozdielne hodnoty vyznáva lenivý domased a energický mladík, ktorých zastúpenie v spoločnosti je rovnaké – 15%. Domased racionálnu výživu, vzdelávanie, cestovanie a šport, ktoré preferuje mladík, nepovažuje za podstatné. Väčšinu času trávi pri televízii, čo však energický mladík vníma ako zbytočnú stratu času. Nakoniec nám ostala posledná skupina, ktorú tvorí 13% ľudí. Aktívni profesionáli sú individualistickí spotrebitelia, ktorí zdôrazňujú výkon a úspech.

 

1.2.1 Adolescent v úlohe príjemcu

Zameriame sa na skupinu, do ktorej patria aj študenti – adolescenti.

Adolescencia je obdobie života približne medzi 15-tym a 20-tym rokom života, keď si človek vyhradzuje vlastné priority, urovnáva si vlastné postoje a ciele. Dospievajúca mládež tvorí približne jednu pätinu obyvateľstva. Deti a mládež, skupina, do ktorej zaraďujeme aj adolescentov, nie sú považované za subjekty v plnej miere schopné analyzovať a posudzovať obsahy šírené masmédiami, a teda ani reklamu. Tento fakt výrobcovia vedia veľmi dobre, a preto majú reklamy práve pre týchto spotrebiteľov vyhradené osobitné kritériá a kladie sa na nich pomerne veľký dôraz. Na ochranu adolescentov, pred možnými rizikami nevhodne situovanej reklamy bol vydaný zákon.

 

Zákon NR SR č.220/1996 Z. z. o reklame v § 5 „Ochrana osôb vo veku do 18 rokov“ vymedzuje:

„Reklama nesmie zneužívať dôveru osôb vo veku do 18 rokov, najmä nesmie:

1. podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť zdravie, psychický alebo morálny vývin osôb vo veku do 18 rokov,

2. zobrazovať osoby vo veku do 18 rokov v nebezpečných situáciách alebo situáciách v ohrození života alebo zdravia,

3. nabádať osoby vo veku do 18 rokov na nákup nevhodných produktov,

4. nabádať osoby do 18 rokov na pobyt v nevhodnom prostredí, na rozhovor s neznámymi ľuďmi, na chodenie na neznáme miesta.“

 

Bez sporu, je to generácia, ktorú obklopuje každodenne také množstvo podnetov a možností, aké neokúsili predchádzajúce generácie za celý čas svojej existencie. Rôznorodosť podnetov spôsobuje nedôveru k  ideológiám, politickým figúram, verejne hlásaným názorom. Teda k tomu, čo predchádzajúce generácie považovali a považujú ako nespochybniteľné.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář